Geschiedenis van Nowruz

Wat betekent Nowruz eigenlijk?

Nowruz in het Farsi betekent eigenlijk Nieuwe Dag. Zoals men hier in Nederland het einde van een jaar viert, zo vieren wij Iraniërs het Begin van de Lente.

Nowruz vindt altijd plaats rondom 21 maart van elk jaar. Dat deze datum niet steeds hetzelfde is zoals hier (31 december) komt doordat wij dát moment willen vieren waarNorouop de lente begint én de zon ‘s middags pal boven de evenaar staat. Door de speling van de dagen per jaar (zo ook hier met oud en nieuw) schommelt Noruz dus altijd tussen 21 en 23 maart van elk jaar. Omdat niet alleen de dag maar ook de zon een grote rol speelt, is ook het tijdstip veranderlijk.

Voor Nederlanders is het gewoon de eerste dag van de lente. Voor ons Iraniërs is dit hét grote feest van het jaar. De scholen in Iran gaan voor twee weken dicht, zodat iedereen met elkaar op bezoek kan bij familie of vrienden.

Iraniërs die in Nederland wonen bellen onmiddellijk hun naasten in Iran om hen te feliciteren met het nieuwe jaar. In Iran zelf zullen familie en vrienden die avond en nacht bijeen komen om Nowruz gezamenlijk in te luiden.

Zeker in Iran zullen de Iraniërs de twee daarop volgende weken bij elkaar komen om met elkaar te eten, plezier te maken en kadoos uit te wisselen. De gastvrouw en heer zullen thuis dan de mooiste en lekkerste lekkernijen op tafel brengen. Noruz bestaat al sinds mensenheuge­nis. Dit feest gaat terug lang voor de komst van de islam in Iran. Het feest wordt door alle volkeren gevierd die Farsi spreken, waaronder dus ook Koerden en Afghanen. Noruz vind je ook terug in Uzbekistan, Tadjikistan en Kazachstan omdat daar de Iraanse invloed groot is geweest.

Nowruz is een feest waar wij halsreikend naar uitkijken. Noruz wordt ook gebruikt om de overledenen te herdenken, het is daarom meer dan een nieuwjaarsfeest: het is ook een moment van loutering, verzoening, dood en leven, hoop op een nieuw begin en een beter leven. Stichting Andishe wil dat het voor iedereen mogelijk maken om dit grootste Iraanse evenement mee te maken. Daarom stelt zij iedereen in de gelegenheid om dit feest ieder jaar bij te wonen.

HAFT SIN TAFEL

Collecties