Over Stichting Andishe

Stichting Andishe is een stichting opgezet door Iraniërs voor Iraniërs woonachtig in Nederland.

Oogmerken van onze stichting zijn:

– het bevorderen van wederzijds respect en het integreren van met name Farsi sprekende, in Nederland woonachtige Iraniërs met de overige Nederlanders en andere culturen.
“Farsi” is de verzamelnaam voor de taal die gesproken wordt in onder andere Iran.

– ons zo neutraal en sociaal mogelijk te blijven zonder politiek of regieus oogmerk is van harte welkom bij ons

– een inloop/opvanghuis betekenen voor met name ouderen, maar ook voor een ieder die behoefte heeft aan een gesprek of hulp of gewoon voor een kopje koffie of een kletspraatje.

Algemeen

Wij organiseren ook regelmatig themamiddagen rondom gezondheid, wet- en regelgeving, sport etc.. Op dat soort middagen nodigen wij een Farsi/Nederlands sprekende gastspreker uit (dat kan een arts, specialist, advocaat of iemand uit de sportwereld zijn) aan wie bezoekers vervolgens vragen kunnen stellen. Natuurlijk verwelkomen wij ook niet-Farsi sprekende bezoekers om deel te nemen aan deze middagen. De cursusleiders/gastprekers spreken allen Nederlands zodat er bij aanwezigheid van niet-Iraniërs gewoon wordt overgestapt naar het Nederlands. Dus laat u hierdoor niet weerhouden te komen. U bent allen van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats in ons pand te Amsterdam Noord. Op deze website wordt regelmatig aangegeven wie en wanneer komt spreken. Indien u dus één of meerdere themamiddagen wilt bijwonen, kom dan gerust gewoon langs. U hoeft zich daarvoor niet van te voren op te geven.

Alle activiteiten die wij organiseren zijn erop gericht om mensen uit verschillende culturen bij elkaar te brengen en tegelijkertijd iets van elkaar te leren. Wij willen iedereen zoveel mogelijk tegemoet komen en wij stellen ons open voor allerlei suggesties die gericht zijn om dit te bewerkstelligen. Naar gelang de wensen, worden cursussen opgezet in de avonduren, maar ook overdag. Aangezien wij niet voor niets een stichting zijn proberen wij de kosten van cursussen zo laag mogelijk dan wel gratis te houden. Naar gelang de aanmeldingen zal worden bekeken op welk tijdstip welke activiteit of cursus zal plaatsvinden. Wij houden u voortduren op de hoogte via onze website.

 

 

Projecten

– Bingo
– Chahar Shanbeh Surie
– Dagje erop uit
– Gezellig gezamenlijk eten (1 x per maand
– Iftar
– Internationale Vrouwendag
– Jongeren opvang
– Kerst & Oud en Nieuw
– Karaoke
– Noruz (Iraans Nieuwjaar)
– Ouderen dagopvang
– Projecten met andere organisaties/buurthuizen
– Suikerfeest
– Thema-midaagen

Suggesties?

Mochten mensen echter behoefte hebben aan andersoortige activiteiten, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Ook staan wij open voor suggesties met betrekking tot de thema-middagen. Zou u iemand uitgenodigd willen zien of een bepaald thema aangekaart willen hebben, laat het ons dan even weten. Klik contact om uw suggestie te melden.

Cursussen

Perzisch voor beginners en gevorderden

Nederlandse conversatieles

Yoga

Taekwondo

Samen Koken (Iraans of anderszins)

Schilder en Tekenles voor beginners
Trommelen/Bongo

Werken met je stem

Naailes

Helpende hand bij overlijden?

Wij reiken ook graag de helpende hand aan Iraanse nabestaanden bij gevallen van overlijden. Wij bemiddelen in die gevallen voor ruimtes, kortom alles er komt kijken bij zo’n gelegenheid. Voor directe hulp of informatie kunt u ons bellen.

Hulp bij het organiseren van een huwelijk of groot feest?

Bij het organiseren van een huwelijk of feest komen veel aspecten om de hoek kijken. Wij hebben hebben grote ervaring met dit soort aangelegenheden. Mochten wij u kunnen helpen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Regelmatig zal onze website worden bijgehouden, vernieuwd en aangevuld. Bezoek dus regelmatig de site als u wilt bijblijven!

Mocht u zelf iets geplaatst willen hebben op onze website dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wij behouden ons echter wel het recht voor het aangebodene te weigeren indien wij van mening zijn dat het plaatsen daarvan onze stichting zou kunnen schaden of dat niet strookt met ons democratisch gedachtegoed.

Wij wensen u veel plezier en wellicht snel tot ziens. Graag zien wij uw eventuele reacties met belangstelling tegemoet.

………of loop gewoon eens bij ons binnen..iedereen is van harte welkom.

Stichting Andishe

Collecties