Overige cursussen

Onderstaande cursussen worden gegeven in het Perzisch, maar de docenten zijn allen de Nederlandse taal machtig.

De cursussen die wij verder organiseren zijn mede bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en tegelijkertijd iets van elkaar te leren.
Wij willen iedereen zoveel mogelijk tegemoet komen en wij stellen ons open voor allerlei suggesties die gericht zijn op het gezellig samen zijn en iets leren van en met elkaar.
Overeenkomstig de wensen worden cursussen opgezet in de avond uren, maar ook overdag.
Doordat de stichting niet uit is op winstbejag, proberen wij de kosten van cursussen zo laag mogelijk te houden.
De aangeboden cursussen worden in het Perzisch gegeven.
Naar gelang de aanmeldingen zal worden bekeken op welk tijdstip welke cursus zal worden gegeven. Een cursus zal uitsluitend doorgang vinden nadat zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld.
Wij zullen u zo snel mogelijk na uw aanmelding (per email of telefonisch) laten weten of de cursus doorgang kan vinden.

U kunt zich aanmelden via Contact.

Schilder/tekenles voor beginners
Trommelen/Bongo
Zwemmen
Computerles voor beginners

Collecties